2014. június 30., hétfő

Óvodások és a kortárs képzőművészet

A múzeumpedagógia foglalkozáson a gyerekek játékos formában, az alkotás élményén keresztül ismerkedhetnek meg a modern és a kortárs képzőművészettel. Az élményközpontú órák nemcsak a későbbi múzeumlátogatási szokásokat alapozzák meg, hanem segítik a gyermekeket tudatos kép-olvasóvá válni.


Nagy Gábor fotója

A szakkör e rövid leírásában szereplő kulcsfogalmak köré építettem fel a MODEM-ben 2011 óta működő Ákombákom foglalkozássorozatot. Munkámban a legfontosabbnak – a képességfejlesztésen túl – a tudatos kép-olvasóvá nevelést tartom. A múzeumpedagógia legfontosabb nevelési célja az önreflexió kialakítása a gyermekekben, s ennek segítségével a kreativitás fenntartása. A kisgyermekek számára a világ egy globális egész, egy óriási halmaz, amelyben képzeletben szabadon kalandozhatnak, és ahol számukra az alkotás teljesen természetes, mindennapi tevékenység. Kreativitásukat nem fejleszteni kell, hanem fenntartani, ezért nagy a felelősségem abban, hogy ne sablonokkal és panelekkel korlátozzam gondolkodásukat, hanem olyan szituációt teremtsek, ahol fantáziájukat szabadon használva, biztonságos környezetben, saját elképzeléseiknek és ritmusuknak megfelelően önállóan alkothatnak.
A kisgyermekek asszociációs képességei számunkra is inspirációt jelentenek: észrevételeikkel és látásmódjukkal ugyanúgy hozzájárulnak a kiállítások értelmezéséhez, mint a nagyobb diákok vagy a felnőttek.
A foglalkozások az óvodások igényeihez és képességeihez igazodnak. A múzeumpedagógia órának mindig van egy rejtett vizuális tematikája, amely a vizuális kommunikáció alapfogalmait járja körül, és van egy része, amely szorosan a művekhez kapcsolódik. Az egyórás alkalmakon a rövid beszélgetésen és az alkotáson kívül nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy a gyerekek mozogjanak is: ez a korosztály ugyanis a mozgáson keresztül fedezi fel a világot. Térbeli társasjátékokkal, nyomozással, tornával, énekléssel, játékkal kezdünk, hogy aztán a gyerekek képesek legyenek huzamosabb ideig a művekre és az alkotófeladatra összpontosítani. Hangsúlyoznom kell, hogy a múzeumpedagógia foglalkozások nem kézműves foglalkoztatók, hanem a kreativitást és az önállóságot fejlesztő, a gyermeki kíváncsiságot kiszolgáló alkalmak, ahol szabadon lehet alkotni, és véleményt nyilvánítani.
A foglalkozásoknak nem az a célja, hogy a gyerekek egy esztétikailag szép tárgyat hozzanak létre, sokkal fontosabb a művekkel való párbeszéd, önmaguk mélyebb megismerése a műveken keresztül, valamint a mű által felvetett elméleti és gyakorlati problémák kreatív megoldása.
A kezdetben egy lelkes látogatóval működő foglalkozássorozat mára a városi óvodások és kisiskolások kedvelt helye lett. A kicsikkel együtt a szülőket, nagyobb testvéreket is sikerült becsábítanunk a MODEM-be, a szülőkön keresztül pedig eredményesebben tudjuk megszólítani az oktatási intézményeket is.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése